Föreningen Alternativt forum E-post: info@varldsbutikenbryggan.se

©2011, Elisabeth Enger Tel 0702 - 636 637 Alternativt forum All rights reserved. Uppdaterad: 24 maj 2016

Så började det:

Föreningen Alternativt forum föddes 1989 ur Säffle-Åmål fredsförening och var tänkt som ett forum för ideella föreningar och privatpersoner i Åmål och Säffle som på olika sätt ville verka för en god miljö i en solidarisk och fredlig värld.

Från ABF-skrubben till

Hantverksmagasinet

Från början har Alternativt forum på frivillig väg drivit solidarisk handel. Varorna hade vi i en skrubb i ABF-lokalen i Åmål. Öppet hade vi på lördagarna.

Under en period delade vi butikslokal med Röda korset/Kupan på Stenhuggargatan.

Kupan flyttade till centrum och vi flyttade till Gamla bryggeriet. Nu kunde vi hålla normala butikstider med hjälp av anställda i arbetsmarknadsåtgärder. Lördagarna hölls öppet enbart genom frivilliga insatser från föreningsmedlemmarna.

Vi informerade om rättvis handel i gymnasieklasser, i föreningar och kyrkor, bland annat konfirmandgrupper.

Bryggan blev medlem i Världsbutikerna för rättvis handel och blev därmed en Världsbutik. Det var i samband med detta, på Gamla bryggeriet, som vi antog namnet Bryggan.

I Berghska huset, på dåvarande Konsumparkeringen, delade vi 1995 - 2004 lokaler med Åmålskretsen av Svenska naturskyddsföreningen. I samma lokal hade även Amnesty Internationals Åmålsgrupp försäljning och information.

Åter i kappsäck

I oktober 2004 flyttade Konsum till nya lokaler, och vi tvingades lägga ner butiken i Berghska huset. I stället sålde vi våra varor vid medlemsmöten, evenemang och marknader.

Under de senaste fem åren har vår huvudsakliga försäljning skett från ett stånd utanför Konsumkassorna sista lördagen i varje månad.

Från och med september 2010 finns våra varor hos Åmåls slöjdare & hantverkare på Hantverksmagasinet i Åmål.

Styrelse

Styrelsen

Stadgar

Stadgar

Historik